logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia w formule zamkniętej. Prowadzimy również warsztaty bezpośrednio na wybranym obszarze produkcyjnym.

Każdorazowo ustalamy konkretne, mierzalne, cele oraz widoczne korzyści, które osiągają uczestnicy. Każdy z nich wykorzystuje w pełni wiedzę, umiejętności i entuzjazm, które przekazujemy podczas zajęć.

Nasze programy konstruujemy w ten sposób, aby każdy uczestnik posiadał odpowiednie kompetencje do wprowadzenia zmian swojego podejścia i sposobu działania.

Executive Management pracuje nad ustaleniem wizji i wymagań wobec podwładnych oraz wprowadzeniem kultury, która pozwala na zmiany w przedsiębiorstwie.

Trenerzy wewnętrzni (coachowie) otrzymują na naszych szkoleniach niezbędne narzędzia i wskazówki do wdrażania inicjatyw optymalizacyjnych lub zarządczych na podległych obszarach biorąc pod uwagę zarówno cele biznesowe jak i satysfakcję i zaangażowanie pracowników.

Średnia kadra zarządzająca uczy się identyfikować możliwości, wyznaczać priorytety w prowadzonych projektach oraz osiągać oczekiwane wyniki. Poznaje najczęściej stosowane narzędzia optymalizacji lub zarządzania pracownikami.

Każdy pracownik zmienia swoje nastawienie, poznaje swoją rolę w procesie oraz wspiera działania na swoim obszarze, tak aby cała organizacja zyskiwała znaczącą przewagę konkurencyjna w szybko zmieniającym się środowisku.

Obszary prowadzonych przez nas szkoleń :

Szkolenia liderskie

W obszarze Szkoleń Liderskich kształtujemy postawy liderskie i wprowadzamy nowoczesne narzędzia zarządzania pracownikami. Rozwijamy talenty i wydobywamy wewnętrzne zasoby przydatne w codziennym zarządzaniu podległym działem lub obszarem. Uświadamiamy liderom zakres piastowanej przez nich roli, wyposażamy w niezbędną wiedzę i narzędzia, wzmacniamy ich naturalne zdolności przywódcze.

Prowadzimy szeroki zakres warsztatów z umiejętności miękkich oraz działań rozwojowych zarówno dla przełożonych jak i prowadzonych przez nich zespołów.

Szkoliliśmy przedstawicieli następujących sektorów : motoryzacyjnego, spożywczego, meblarskiego, poligraficznego, elektronicznego, energetycznego, petrochemicznego, farmaceutycznego i innych.

Tworzymy kompleksowe cykle szkoleń liderskich oparte o szkolenia świadomościowe, warsztaty narzędziowe i certyfikacje, które kształtują nowoczesnych liderów, pozwalają na zwiększenie zadowolenia pracowników oraz osiąganie zdecydowanie lepszych efektów w pracy.

Modelujemy procesy : budowania zespołów | tworzenia struktury organizacyjnej | delegowania zadań | motywowania | oceny okresowej | szkolenia | coachingu | mentoringu | rozwiązywania problemów.

W aktualnej ofercie proponujemy następujące szkolenia :

Szkolenia procesowe

W obszarze Szkoleń procesowych pomagamy w tworzeniu systemów produkcyjnych opartych o nowoczesne narzędzia i systemy zarządzania mające za zadanie optymalizację przepływów, redukcje kosztów oraz właściwe wykorzystanie dostępnych zasobów. Wydobywamy wewnętrzny potencjał organizacji do tworzenia rozwiązań przyspieszających zmiany organizacyjne oraz utrzymanie wyników uzyskanych dzięki wprowadzeniu elementów Lean Management.

Prowadzimy szeroki zakres warsztatów produkcyjnych oraz działań rozwojowych dla różnej wielkości organizacji przemysłowych. Szkoliliśmy przedstawicieli następujących sektorów : motoryzacyjnego, spożywczego, meblarskiego, poligraficznego, elektronicznego, energetycznego, petrochemicznego, farmaceutycznego i innych.

Tworzymy kompleksowe cykle szkoleniowe oparte o szkolenia świadomościowe, warsztaty narzędziowe i certyfikacje, które kształtują liderów transformacji, pozwalają na ustanowienie struktur wsparcia wdrażania narzędzi optymalizacji systemów zarządzania produkcją oraz zapewniają długotrwałe utrzymanie wprowadzonych zmian.

Modelujemy procesy : planowania | wytwarzania | przepływu komponentów | dostarczania wyrobu gotowego do Klienta.

W aktualnej ofercie proponujemy następujące szkolenia :