logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Kierowanie zespołem

Kierowanie zespołem – przywództwo

Cel szkolenia : prezentacja najważniejszych aspektów procesu efektywnego kierowania zespołem przy realizacji wyznaczonych celów i zadań w oparciu o wykorzystanie modelu stylów kierowania

 

Korzyści :

– prezentacja uniwersalnego modelu stylów kierowania

– zrozumienie swoich własnych postaw i zachowań przywódczych

– ocena indywidualnego potencjału przywódczych : słabe i mocne strony w sprawowanej roli

Prowadzący

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym. Przez kilka lat był związany z działami HR dużych korporacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Pracował m.in. dla takich firm jak Valeo i Toyota.  notka

Podobne szkolenia

Program szkolenia

1. Podstawy przywództwa i kierowania zespołem
• Sytuacje, w których wymagany jest leadership
• Trudności w zarządzaniu zespołem
• Role przełożonego i pracownika
• Władza lidera – wywieranie wpływu

 

2. Koncepcje stylów przewodzenia
• Zachowania relacyjne i zadaniowe
• Model stylów kierowania
• Kluczowe umiejętności w zarządzaniu zespołem

 

3. Poznanie własnych preferencji, co do stylu kierowania
• Styl przewodni
• Style pomocnicze
• Style do rozwinięcia

 

4. Wybór odpowiedniego stylu przewodzenia
• Instruktaż
• Konsultowanie
• Motywowanie
• Delegowanie

 

5. Skuteczność działań przywódczych
• Zasady skutecznego działania
• Zarządzanie priorytetami

 

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Aktualności

Najpopularniejsze szkolenia

 

Zgłoszenie na szkolenie