logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Rola i zadania lidera w zespole

Rola i zadania lidera w zespole

Cel szkolenia : zbudowanie świadomości wymagań stawianych liderom ze strony przełożonych i podwładnych oraz swojej własnej roli w procesie zarządzania zespołem

 

Korzyści :

– uświadomienie znaczenia kwestii budowania autorytetu przełożonego w zespole

– identyfikacja własnej, najczęściej prezentowanej, roli zespołowej i związanych z nią typowych zachowań

– poprawa komunikacji dwustronnej na linii przełożony – pracownik

Prowadzący

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym. Przez kilka lat był związany z działami HR dużych korporacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Pracował m.in. dla takich firm jak Valeo i Toyota.  notka

Program szkolenia

1. Budowanie autorytetu lidera
• Techniki budowania autorytetu przełożonego
• Budowanie relacji z podległymi pracownikami
• Rozwiązywanie problemów z pozycji przełożonego

 

2. Określenie ról pojawiających się w grupie
• Różnice zespół – grupa
• Wzbudzanie poczucia integracji zespołowej
• Model ról w zespole
• Fazy tworzenia się zespołu

 

3. Zachowania i relacje w zespole
• Równowaga Zadanie – Zespół – Jednostka
• Model cyklu zarządzania zespołem

 

4. Komunikacja w codziennej pracy lidera
• Różne rodzaje pytań
• Parafrazowanie
• Zakłócenia w codziennej komunikacji
• Zapewnienie efektywności komunikacji dwustronnej

 

5. Cechy charakteru skutecznych liderów
• „Lider doskonały”
• Model ram leadershipu

 

 

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Aktualności

Najpopularniejsze szkolenia

 

Zgłoszenie na szkolenie