logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Rozwiązywanie konfliktów

Efektywne rozwiązywanie konfliktów

Cel szkolenia : prezentacja najskuteczniejszych technik identyfikowania i rozwiązywania konfliktów w podległym zespole oraz środowisku pracy oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych

 

Korzyści :

– prezentacja pełnego procesu rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, od identyfikacji do unikania powstawania w przyszłości

– wypracowanie swojej własnej strategii rozwiązywania konfliktów

– zmniejszenie poziomu stresu związanego z rozwiązywaniem konfliktów w miejscu pracy

Prowadzący

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym. Przez kilka lat był związany z działami HR dużych korporacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Pracował m.in. dla takich firm jak Valeo i Toyota.  notka

Program szkolenia

1. Konflikt w miejscu pracy
• Sytuacje, w których pojawiają się konflikty
• Korzyści z konfliktu
• Koszty konfliktów

 

2. Zaburzenia komunikacyjne w zespole – przyczyny konfliktów
• „Wartość” konfliktu
• Rodzaje konfliktów
• Postrzeganie konfliktów przez jego uczestników

 

3. Strategia rozwiązywania konfliktów
• Etapy rozwiązywania konfliktu
• Style rozwiązywania konfliktów
• Konsekwencje konfliktów

 

4. Unikanie konfliktów
• Konflikty grupowe
• Proces zapobiegania konfliktom w przyszłości

 

5. Rola przełożonego w rozwiązywaniu konfliktów
• Prowadzenie mediacji
• BATNA i prowadzenie negocjacji

 

6. Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych
• Pozytywne rozwiązywanie konfliktów
• Rozwiązywanie konfliktu według modelu „wygrany – wygrany”

 

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Aktualności

Najpopularniejsze szkolenia

 

Zgłoszenie na szkolenie