logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników

Cel szkolenia : prezentacja najskuteczniejszych technik motywowania pozafinansowego w perspektywie średnio i długoterminowej tak aby osiągnąć stały i długotrwały poziom wysokiego zaangażowania podległych pracowników

 

Korzyści :

– uświadomienie konieczności odpowiedniego doboru motywatora do indywidualnych preferencji pracownika

– prezentacja skutecznych technik bezkosztowego motywowania pracowników w perspektywie codziennej | średnio i długoterminowej

– dopasowanie swojego własnego stylu motywowania do potrzeb podległego zespołu

Prowadzący

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym. Przez kilka lat był związany z działami HR dużych korporacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Pracował m.in. dla takich firm jak Valeo i Toyota.  notka

Program szkolenia

1. Motywowanie = wpływanie na zachowania innych
• Motywowanie w kierunku osiągania wyznaczonych celów
• Transakcja motywacyjna : co otrzymuję ? – co daję ?
• Kluczowe strategie motywowania
• Niszczenie motywacji zespołu – przykładowe zachowania

 

2. Pozafinansowe techniki motywowania
• Role w procesie motywowania
• Teorie motywowania – przegląd
• Programy angażowania pracowników

 

3. Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
• Pochwała i docenianie osiągnięć
• Prowadzenie rozmów motywacyjnych
• Dobór odpowiednich narzędzi motywacji
• Empowerment – delegowanie i motywacja w jednym

 

4. Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych
• Pozytywna informacja zwrotna
• Negatywna informacja zwrotna
• Zasady formułowania konstruktywnej krytyki

 

5. Inne aspekty motywowania
• Motywowanie a utrzymywanie dyscypliny pracy w zespole
• Błędy popełniane w procesie motywowania

 

 

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Aktualności

Najpopularniejsze szkolenia

 

Zgłoszenie na szkolenie