logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

System przepływu informacji oparty o Kanban

System Kanban

Cel szkolenia : prezentacja metod redukcji kosztów produkcji i zwiększenia mocy przerobowych  poprzez zmniejszenie produkcji w toku oraz redukcję zapasów.

 

Korzyści :

– prezentacja systemu przepływu komponentów i informacji, ktory może znaleźć zastosowanie w każdej organizacji

– zmniejszenie kosztów związanych z magazynowanie i transportem surowca / półproduktu lub wyrobu gotowego

– wprowadzenie rozwiązań stanowiących solidne podstawy do wprowadzenie systemu Just-in-time

– możliwość opracowania działań wdrożeniowych po szkoleniu w celu wprowadzenia założeń systemu Kanban w organizacji

Prowadzący

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym. Przez kilka lat był związany z działami HR dużych korporacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Pracował m.in. dla takich firm jak Valeo i Toyota.  notka

Program szkolenia

1. Stworzenie rodzin produktów przy wykorzystaniu systemu sekwencyjnego
• Mapowanie strumienia wartości
• Synchronizacja procesu
• Tabela produkt-proces
• Synchronizacja różnych produktów w ramach przepływu na tej samej linii
• Zachowanie odpowiedniej jakości przy wykonywaniu zadań

 

2. Balansowanie linii w zależności od długości Takt Timu
• Wyliczenie Takt Timu i posiadanych zasobów
• Koncepcja linii w zależności od długości Takt Timu
• Techniki i narzędzia balansowania linii
• Wykorzystanie KPI oraz ścieżki krytycznej

 

3. Metody tworzenia reaktywnych i elastycznych zespołów
• Elastyczność i multikompetencja oraz zaangażowanie pracowników
• Instrukcje pracy standaryzowanej i instrukcje wizualne
• Zarządzanie w oparciu o TQM

 

4. Wprowadzenie kart Kanban oraz Łańcuch dostaw (supply chain)
• Strategia magazynowania i redukcji zapasów
• Uzupełnianie i dostawy materiałów
• Karty Kanban i łańcuch dostaw
• Zapewnienie płynności zapasów, wyliczenie ilości kart Kanban
• Backflush – wyliczenie kosztu produktu gotowego

 

5.Opracowanie systemu „ssącego”
• Techniki balansowania parku maszynowego
• Połączenie gniazd produkcyjnych z przepływami produkcji : system dwóch kart Kanban

 

6. Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów
• Przypisanie zasobów
• Ustawienie liniowe i efektywność
• Program rozwoju kompetencji pracowników

 

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Aktualności

Najpopularniejsze szkolenia

 

Zgłoszenie na szkolenie