logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Planowanie i sterowanie produkcją w oparciu o JIT

Planowanie i sterowanie na bazie JIT

Cel szkolenia : zapoznanie uczestników z możliwościami i ograniczeniami systemów produkcyjnych opartych o zasady dostarczania do Klienta według schematów push oraz pull (system „pchany” i „ciągniony”).

 

Korzyści :

– wypracowanie rozwiązań systemowych skracających czas realizacji poszczególnych zamówień

– kompleksowe podejście do kwestii optymalizacji przepływów materiałowych i informacyjnych dla wszystkich elementów łańcucha dostaw (od surowca, aż po wyrób gotowy dla Klienta)

– możliwość opracowania działań wdrożeniowych po szkoleniu w celu wprowadzenia założeń dostaw Just In Time w organizacji

Prowadzący

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym. Przez kilka lat był związany z działami HR dużych korporacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Pracował m.in. dla takich firm jak Valeo i Toyota.  notka

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
• Strategie produkcyjne
• Poziomy planowania produkcji
• Założenia systemu Just In Time

 

2. Planowanie produkcji
• charakterystyka planu produkcji
• różne warianty planu produkcji
• harmonogramowanie produkcji

 

3. Planowanie zdolności produkcyjnych
• Proces planowania zdolności produkcyjnych
• Wyznaczanie czasu wytwarzania
• Bilansowanie zdolności produkcyjnych

 

4. Zarządzanie produkcją w systemie push
• proces uruchamiania zlecenia produkcyjnego
• wykonywanie zlecenia produkcyjnego
• raportowanie procesu produkcji

 

5. Zarządzanie produkcją w systemie pull
• proces uruchamiania zlecenia produkcyjnego
• wykonywanie zlecenia produkcyjnego
• raportowanie procesu produkcji

 

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy optymalizacji, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Aktualności

Najpopularniejsze szkolenia

 

Zgłoszenie na szkolenie