logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Zarządzanie czasem i priorytetami

Zarządzanie czasem i priorytetami

Cel szkolenia : prezentacja skutecznych technik zarządzania czasem i podniesienia efektywności pracy własnej i podległego obszaru ze szczególnym naciskiem na metody efektywnego planowania

 

Korzyści :

– wyeliminowanie najczęściej pojawiających się „pożeraczy czasu”

– sprawna koordynacja dużej ilości zadań własnych oraz zlecanych pracownikom

– pełna realizacja założonych zadań przy mniejszym wysiłku

Prowadzący

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym. Przez kilka lat był związany z działami HR dużych korporacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Pracował m.in. dla takich firm jak Valeo i Toyota.  notka

Program szkolenia

1. Podejście do priorytetów własnych i zawodowych
• Co to jest CZAS ?
• Zarządzanie czasem w codziennej pracy

 

2. Zarządzanie harmonogramem zajęć
• Efektywność osobista
• Radzenie sobie z zakłóceniami w pracy
• Analiza pożeraczy czasu

 

3. Metody i narzędzia polepszania organizacji pracy własnej
• Dobór priorytetów
• Planowanie zadań i ustalanie kroków milowych
• Weryfikacja celów operacyjnych

 

4. Optymalizacja czasu komunikacji i zbierania informacji
• Efektywne spotkania
• Notowanie i korzystanie z notatek
• Zarządzanie rozmowami przez telefon
• Zarządzanie korespondencją elektroniczną

 

5. Optymalne wykorzystanie czasu
• Zarządzanie czasem innych osób
• Radzenie sobie ze stresem
• Współpraca z przełożonym

 

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Aktualności

Najpopularniejsze szkolenia

 

Zgłoszenie na szkolenie