logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji

Cel szkolenia : doskonalenie umiejętności efektywnego delegowania zadań i przydzielania odpowiedzialności podległym pracownikom oraz skutecznego egzekwowania ich pełnego i dokładnego wykonania

 

Korzyści :

– przekonanie przełożonych o atutach i skuteczności delegowania zadań w codziennej pracy

– przećwiczenie technik efektywnego delegowania i wyznaczania kolejności realizacji zadań

– prezentacja technik skutecznego egzekwowania przekazanych zadań

Prowadzący

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym. Przez kilka lat był związany z działami HR dużych korporacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Pracował m.in. dla takich firm jak Valeo i Toyota.  notka

Program szkolenia

1. Strategie produkcyjne
• Punkt rozdzielający
• Projektowanie na zamówienie
• Produkcja na zamówienie
• Montaż na zamówienie
• Produkcja na magazyn

 

2. Planowanie nowego produktu
• Opracowywanie nowego produktu
• Porównywanie produktów
• Cykl życia produktu

 

3. Harmonogramowanie produkcji
• Planowanie zdolności produkcyjnych
• Harmonogramowanie w przód, w tył
• Metoda ścieżki krytycznej

 

4. Mierniki poziomu obsługi klienta
• Rozkład popytu
• POK1, POK2

 

5. Wyznaczanie optymalnego zapasu dla określonego poziomu obsługi klienta
• Klasyfikacja zapasów
• Ekonomiczna wielkość zamówienia
• Zapas bezpieczeństwa
• Poziom informacyjny
• Zapas minimalny oraz maksymalny

 

6. Strategie zaopatrzeniowe
• JiT
• VMI

 

Grupa docelowa : planiści, przełożeni średniego i wyższego szczebla, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Aktualności

Najpopularniejsze szkolenia

 

Zgłoszenie na szkolenie