logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Zarządzanie zmianą organizacyjną

Zarządzanie zmianą organizacyjną

Cel szkolenia : wypracowanie najefektywniejszych modeli zachowań w kontekście zmiany organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem roli lidera mającego za zadanie bycia „agentem zmiany” i wpływania na podległych pracowników

 

Korzyści :

– szczegółowa analiza następowania i przebiegu procesu zmiany organizacyjnej

– przygotowanie schematów zachowań wobec różnych reakcji pracowników wobec zmiany organizacyjnej

– zbudowanie świadomości kompetencji oczekiwanych od „lidera zmiany”

Prowadzący

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym. Przez kilka lat był związany z działami HR dużych korporacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Pracował m.in. dla takich firm jak Valeo i Toyota.  notka

Program szkolenia

1. Przyczyny i kontekst powstawania zmiany organizacyjnej
• Najczęstsze zmiany organizacyjne
• Powody zmian
• Aspekty zmian organizacyjnych
• Konsekwencje zmian

 

2. Działania w ramach efektywnego zarządzania zmianą organizacyjną
• Bariery wobec zmian
• Organizacyjna gotowość do zmiany
• Proces zarządzania zmianą

 

3. Elementy efektywnej zmiany
• Zmotywowanie do zmian
• Okres przejściowy
• Zarządzanie odpowiedzialnością
• Podtrzymanie efektów zmian

 

4. Zarządzanie ryzykiem i monitorowanie efektów zmiany
• Kwantyfikatory ryzyka
• Mapa ryzyka
• Ocena ryzyka

 

5. Kapitalizacja najlepszych praktyk i monitorowanie zmiany
• Ocena efektów zmiany
• Zwrot z inwestycji – ROI

 

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Aktualności

Najpopularniejsze szkolenia

 

Zgłoszenie na szkolenie