logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Ocena okresowa i ocena wyników pracy

Ocena okresowa i ocena wyników pracy

Cel szkolenia : prezentacja technik obiektywnej oceny wyników pracy stosowanych przy okazji prowadzenia ocen okresowych pracowników, podejmowania decyzji o awansach lub ukierunkowaniu dalszego rozwoju pracownika

 

Korzyści :

– prezentacja powiązań systemu oceny pracy z innymi systemami Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

– zrozumienie oczekiwań pracownika wobec przełożonego w procesie oceny

– wypracowanie obiektywnego i spójnego podejścia do oceny pracy podległych pracowników

Prowadzący

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym. Przez kilka lat był związany z działami HR dużych korporacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Pracował m.in. dla takich firm jak Valeo i Toyota.  notka

Program szkolenia

1. Miejsce systemu ocen w modelu zarządzania pracownikami
• Ocena kompetencji ocena wyników pracy
• Ocena w formie AC / DC

 

2. Różne modele oceny
• Obszary podlegające ocenie
• Performance Management – system zarządzania przez wyniki
• Modele kompetencyjne w procesie oceny

 

3. Aspekty formalne i organizacyjne procesu oceny
• Zasady oceniania
• Najczęściej stosowane narzędzia ocen okresowych
• Skale oceny
• Przykładowe procedury oceny

 

4. Przygotowanie procesu oceny przez przełożonego
• Kryteria sprawiedliwej oceny
• Ocena z punktu widzenia pracownika
• Zapewnienie sprawiedliwości i obiektywności oceny

 

5. Proces oceny okresowej
• Struktura rozmowy oceniającej
• Dobór pytań w procesie oceny
• Błędy w procesie oceny
• Zapewnienie działań po przeprowadzeniu oceny

 

 

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Aktualności

Najpopularniejsze szkolenia

 

Zgłoszenie na szkolenie