logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Nasi Trenerzy

Konrad Gurbała

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym. Przez kilka lat był związany z działami HR dużych korporacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Pracował m.in. dla takich firm jak Valeo i Toyota.

W swojej karierze poznał dogłębnie specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi od strony operacyjnej w środowisku przemysłowym. Brał udział w projektach wprowadzania nowych rozwiązań mających na celu poprawę motywacji pracowników, ich poziomu wyszkolenia oraz ich selekcji i rekrutacji. Dodatkowo, samodzielnie prowadził projekty związane ze znacznymi zmianami kultury organizacyjnej oraz wprowadzeniem narzędzi z zakresu japońskich metod zarządzania produkcją. Przy realizacji tych projektów nie tylko blisko współpracował z managementem produkcyjnym, ale również odpowiedzialny był za planowanie, monitoring oraz przygotowanie merytoryczne uczestników projektu (m.in. Trenerów wewnętrznych).

Prowadził również szkolenia w Anglii w języku angielskim oraz w języku francuskim.

Jako prelegent występował m.in. na konferencjach poświęconych odpowiedniej polityce HR kreującej właściwy wizerunek pracodawcy oraz nowoczesnym metodom zarządzania produkcją, ze szczególnym naciskiem na operacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi na produkcji.

Jego główną specjalnością są projekty szkoleniowe i konsultingowe, które koncentrują się wokół zarządzania zasobami ludzkimi w firmach sektora produkcyjnego.

Dodatkowo jest specjalistą z zakresu japońskich metod zarządzania produkcją, a w szczególności narzędzi poprawy i monitorowania efektywności, rozwiązywania problemów oraz motywowania. Jest autorem cykli szkoleniowych z zakresu efektywnego zarządzania produkcją dla średniej i wyższej kadry kierowniczej zakładów produkcyjnych.

Realizował projekty szkoleniowe dla firm z sektora motoryzacyjnego, spożywczego, meblarskiego, poligraficznego, elektronicznego, energetycznego, petrochemicznego, farmaceutycznego i innych.

Prowadzi szkolenia

Kontakt

Piotr Kowalczyk

Jest osobą z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy w zakładach produkcji masowej, w tym: czteroletnie w Isuzu Motor Manufacturing Poland w Tychach, na stanowisku Lider Zespołu Działu Montażu, pięcioletnie w Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu, w tym trzy lata na stanowisku Mistrz Produkcji Montażu Działu Silników, oraz dwa lata na stanowisku Kierownik Produkcji Zakładu Silników. W latach 2009 – 2011 pracował na stanowisku Kierownik Produkcji w firmie Landi Renzo Polska. W tej chwili pełni obowiązki Lean Managera u znanego producenta elementów elektronicznych z kapitałem skandynawskim.

Posiada praktyczną znajomość systemów Lean Manufacturing, TPS (Toyota Production System) ze szczególnym uwzględnieniem działalności: Kaizen, 5S, TPM, Kanban, JIT. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu procesu produkcyjnego oraz budowy maszyn oraz duże doświadczenie w wprowadzaniu nowego produktu do produkcji.

Jego główną specjalnością jest szeroko rozumiane zarządzanie produkcją, oparte na zasadach Lean Manufacturing i TPS. Posiada doświadczenia we wdrażaniu standaryzacji procesów produkcyjnych, zarządzania produkcją oraz systemu zintegrowanej jakości.

Prowadzi szkolenia

Wojciech Leszczyński

Praktyk zarządzania i Lean management. Ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu logistyką, dystrybucją, sprzedażą i magazynami, a także w budowaniu i zarządzaniu dużymi strukturami. Posiada wysoko rozwinięte zdolności analityczne, interpersonalne i przywódcze, które były pomocne w prowadzeniu projektów i usprawnień procesów. Doświadczenie w budowaniu procedur i procesów operacyjnych, zarządzanie zmianami. Obecnie jako Dyrektor Logistyki odpowiada za rozwijanie logistycznej sieci firmy.

Bardzo dobra znajomość narzędzi do „szczupłego zarządzania” ( Lean Management). Umiejętność i doświadczenie we wprowadzeniu zmian według koncepcji Lean. Jako Project Manager przeprowadzenie kilku projektów mających na celu optymalizację procesów operacyjnych i kosztów działania przedsiębiorstwa. Audytor wewnętrzny.

Z racji doświadczenia oraz wykonywanych funkcji managerskich i konsultanckich w firmach dystrybucyjnych i logistycznych zajmuje się optymalizacją i przebudową procesów wewnątrzfirmowych oraz prowadzi warsztaty zarówno dla pracowników, kierowników, jak i wyższej kadry menedżerskiej.

Prowadzi szkolenia